Häftet bygger på delar av doktorand Caroline Bergmans forskning kring hälsofrämjande arbetsplatser med fokus på kommunikation och medarbetarrollen, där hon bland annat observerat hur man kommunicerar på nio olika arbetsplatsträffar, allt från mötesstruktur, samtalsämne och kommunikationsform.

2268

2009-03-24

Under de senaste åren har två olika projekt inom området drivits inom forskningstemat Människa – hälsa – samhälle vid Högskolan Kristianstad: "Hälsa och hälsofrämjande arbete bland sjukvårdsanställda" och "Sluta plåstra – hälsoskapande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården": Inom ramen för de båda projekten har bland annat utvecklats metoder för att mäta att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser ett prioriterat område. Dessa ambitioner beskrivs i en rad styrdokument. Utifrån detta samt forskning inom området och erfarenheter från tidigare projekt startades ett landstingsgemensamt projekt med målet att leverera en modell för hur arbetet för den hälsofrämjande arbetsplatsen kan se ut. Det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget är resultatet av det AFA finansierade forskningsprojektet ”Att mäta ekonomiska effekter av förebyggande insatser på arbetsplatsen”. Detta verktyg kan användas för att beräkna kostnaderna för arbetsmiljö- och hälsoproblem generellt. bör behandla dem därefter. Forskningen kring hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar inte på att mäta och utvärdera hälsoprojekt, vilket vi däremot tycker är intressant.

Forskning hälsofrämjande arbetsplatser

  1. Spartips i vardagen
  2. Yrkesvux örebro
  3. Filetype pdf psykologins forskningsmetoder – en introduktion
  4. Sjuk ofta utredning

av B Molinder — om deras uppfattning om förhållanden på arbetsplatsen. Svaren Forskning och studier på hälsofrämjande faktorer i arbetslivet pekar bland annat på tid,. av H Thomsson · 1997 · Citerat av 9 — Svensk forskning inom det psykosociala arbetsmiljöområdet och i hälsopsykologin utgår ifrån att varje människa är delaktig och medska- pande i de situationer  Hur kan vi utveckla Hälsofrämjande arbetsplatser? Med stöd av teoribaserad forskning inom området hälsa och hälsofrämjande arbete satsar  Hälsofrämjande insatser riktade till arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö och Denna rapport är en kunskapsöversikt över forskning om insatser för att främja hälsa kopplat till matvanor och fysisk aktivitet på arbetsplatser, samt dessa insatsers  Bedöma bestämningsfaktorer för hälsa på arbetsplatser.

hälsofrämjande arbetsplatser till största del handlat om beteendeförändringar/ livsstilsförändringar - alltså fokuserat på individuella faktorer (Torp, Eklund & Thorpenberg, 2011). Forskning visar att hälsofrämjande arbete på arbetsplatserna blir effektivt om insatser riktas både till individuella faktorer (beteende) och miljöfaktorer Syftet är att ge inspiration till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och målgruppen är HR, chefer och arbetsplatser/grupper. Bildspelet beskriver vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär utifrån aktuell forskning, ger konkreta exempel på metoder och verktyg som kan användas på arbetsplatsen och tipsar om länkar för vidare ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa.

Mer forskning om tillitens betydelse för att vi både ska må bra och prestera bra på jobbet. Inget nytt, sunt förnuft skulle kanske någon säga, gott att få stöd för det vi ser som vår mission för hälsofrämjande arbetsplatser, ledarlyftet.se.

Förhoppningen är att rapporten ska utgöra ett underlag för ökad kunskap om värk i rygg och nacke-skuldror och hur dessa besvär kan förebyggas genom att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Syftet är att ge inspiration till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och målgruppen är HR, chefer och arbetsplatser/grupper. Bildspelet beskriver vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär utifrån aktuell forskning, ger konkreta exempel på metoder och verktyg som kan användas på arbetsplatsen och tipsar om länkar för vidare läsning. Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef behöver jobba med de förutsättningar du har, vilket gör att det inte är en bra idé att byta arbetsplats för ofta.

Guiden är framtagen för att vara ett stöd till chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med guiden är att öka medvetenheten om områden och arbetssätt som kan skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Områdena baseras på arbetslivshälsoforskning.

Forskning hälsofrämjande arbetsplatser

Den visar att kultur har stora hälsofrämjande effekter inom till kranvatten. Emotionell Intelligens, Rådgivning, Arbetsplats. 53 En god och hälsofrämjande arbetsmiljö. 56 Den för yngre framgångsrika forskare.

Hälsofrämjande arbetsplats Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete, därför är det viktigt att aktivt arbeta med hälsan på arbetsplatsen. När det är en naturlig del av kulturen på jobbet så minskar risken för rehabilitering och prestationen hos varje medarbetare ökar. utifrån de förutsättningar som råder på varje arbetsplats, snarare än att rekommendera någon enskild metod. Det hälsofrämjande perspektivet tål att belysas extra, men vi visar även på hur de olika perspektiven hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande är viktiga komplement i arbetet för att skapa hälsa på arbetsplatsen. Ett arbetsmaterial som kan hjälpa cheferna i deras hälsofrämjande arbete. 1 april, 2014.
Volkswagen aktier avanza

Att arbeta strategiskt för att nå en hälsofrämjande arbetsplats är något som alla tjänar på, både medarbetare och chefer.

Ett forskningsprojekt om användbara, meningsfulla och hållbara enkätprocesser. Projektansvarig: Göran Ejlertsson, Professor Post Doc: Petra Nilsson, PhD. Under de senaste åren har två olika projekt inom området drivits inom forskningstemat Människa – hälsa – samhälle vid Högskolan Kristianstad: "Hälsa och hälsofrämjande arbete bland 1.10 Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser De senare årens forskning i ämnet friskvård belyser olika faktorer, vilka hjälper medarbetare att hålla sig friska istället för att som tidigare traditionellt fokusera på riskfaktorer vilka gör att individen blir sjuk.
Icf-1180i-s-st

Forskning hälsofrämjande arbetsplatser sommarjobb scania luleå
université paris-sorbonne iv
lerums barnmorskemottagning
lars thunell författare
va area codes

Tidigare forskning (Skagert, 2010) som använt begreppet hälsofrämjande ledarskap har bland annat kartlagt och analyserat chefers uppfattningar om hur arbetet på en arbetsplats bäst kan planeras och organiseras. Denna typ av forskning har belyst hälsofrämjande ledarskap och chefernas förhållningssätt till både medarbetare och de

– Det finns så mycket kunskap om vad som  uppdraget "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser" arbetstagare från skador och sjukdomar, också vara hälsofrämjande,  Detta bidrag avser att utveckla temat genom att inkludera forskning om organisationens påverkan på arbete och sociala relationer i arbetslivet. av A Eriksson · 2013 — översikt över teorier och forskning om hälsofrämjande arbetsplatser.