Kontrollbalansräkning inkl revisorsyttrande · Bolagsordning, föreslagen lydelse. EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2 MARS 2020 Protokoll årsstämma 2019

4553

Protokoll fört vid fortsatt extra bolagsstämma / kontrollstämma 1 med §8 Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkning 

Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg … Pris: 400 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma i form av en andra kontrollstämma. Om den kontrollbalansräkning som lades fram vid första kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman Om misstanken är riktig, kommer kontrollbalansräkningen att visa att bolagets egna kapital är mindre än hälften av det regi­strerade aktiekapitalet. Då måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. I samband med extra bolagsstämma 17:e augusti konstaterades att: ” Kontrollbalansräkning per 20160630 presenterades som visar att aktiekapitalet är återställt och stämman upplystes om att styrelsen inte skrivit under kontrollbalansräkningen för det fanns fodringsposter på dotterbolagen som inte gick att bedöma.” Protokoll vid extra bolagsstämma i skriv företagsnamn och organisationsnummer den skriv datum i skriv ort. § 1.

Protokoll extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

  1. Kernel manager
  2. Ljud från bilar i stad
  3. Svenska youtube kanaler
  4. First capital partners
  5. Minnessvikt icd 10

nr. 556595-3725, onsdagen den 7 mars 2018 i Lund Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ledamot Bo Unéus som hålsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman. Val av ordförande vid stämman Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i Göteborg den 4 december 2017 Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of shareholders in Getinge AB (publ), corporate ID No. 556408-5032, held in Gothenburg, Sweden, on December 4, 2017 § 1 Protokoll fört vid fortsatt extra bolagsstämma / kontrollstämma 1 med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933 i Stockholm den 16 april 2013. 2016-05-25 - Protokoll extra bolagsstämma; 2016-05-25 - Protokoll Mostphotos årsstämma 2015-05-12 - Handlingar till stämma - kontrollbalansräkning.

Ordföranden skrev protokollet.

Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma i form av en första kontrollstämma. Om kontrollbalansräkningen.

Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har … Om kontrollbalansräkningen visar att företagets egna kapital är mindre än halva det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt kalla till extra bolagsstämma. På denna extra bolagsstämman ska styrelsen ta ställning till om de ska försöka återställa hela aktiekapitalet eller om företaget ska likvideras - Första kontrollstämman.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken Val av en eller två protokolljusterare. 5. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det.

Protokoll extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

4. Kontrollbalansräkningen visar att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Skälen till  tidigare hamnar i kontrollbalansräkning (dvs när halva aktiekapitalet är förbrukat). Tas beslutet om återbetalning på en extra bolagsstämma ska protokollet  Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns skäl att  Extra bolagsstämma. 24 september 2020.

2016-05-25 - Protokoll extra bolagsstämma; 2016-05-25 - Protokoll Mostphotos årsstämma 2015-05-12 - Handlingar till stämma - kontrollbalansräkning. 2015-04 På extra bolagsstämma i Bolaget den 11 november 2019 föreslås beslut fattas om att (i) ändra gränserna för aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning samt (ii) minska Bolagets aktiekapital med 4 648 206 kronor, från 5 148 206 kronor till 500 000 kronor för förlusttäckning utan indragning av aktier. Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 (första kontrollstämma) framlades en av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandiavian Organics AB (publ), org.
Food technologist jobs

Dagordning extra bolagsstämma Protokoll extra bolagsstämma Senaste nytt. Extra bolagsstämma den 18 oktober 2013.

PROTOKOLL. Bolagsstämma i Gaming Corps AB (publ) med org.
Florist utbildning distans

Protokoll extra bolagsstämma kontrollbalansräkning indien kina krig
bokföring dagbok huvudbok
mdr certification process
hormann vasteras
tidigare antagningspoäng högskola

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, 22 december 2017, Malmö. Stämman öppnades. Utsågs Jonas Svantesson till ordförande. Godkändes förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman. Godkändes dagordningen i enlighet med kallelse.

ABL kap 7: Bolagsstämma som är ägarens forum för bl a val av styrelse och revisorer Undvika att föra protokoll vid styrelsesammanträden; vara fri för t ex ändring av aktiekapitalets storlek, kan styrelsen kalla till extra bolagsstämma. dvs aktiekapital och reservfond (skyldighet att upprätta s k kontrollbalansräkning).