8 Inköpsprocessen Policy Analys Regelverk Beställning Upphandling Behovs- och totalkostnadsanalys Leverantörs-marknadsanalys Strategi Gjorda köp 

8711

Då kan du till hösten studera på vår YH-utbildning Strategiskt inköp och upphandling på Campus Ljungby, ett samarbete mellan OneAcademy och Campus Ljungby. Utbildningen är speciellt framtagen mellan näringslivet och offentlig verksamhet för att stärka upp behovet och efterfrågan inom detta kompetensområde.

Avdelningen Inköp och upphandling Avdelningen Inköp och upphandling stöttar universitetets verksamheter i hela inköpsprocessen från behov till betalning, det vill säga rådgivning, upphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling ("LOU"), avtalshantering, avrop från avtal, e-handel, leveranskontroll och fakturahantering. 2019-08-25 · Tomas har genomfört över 300 utbildningsuppdrag, kurser och seminarier inom strategiskt inköp, offentlig upphandling, projektledning, kommunikation och hållbar upphandling. Målgrupp Kursen vänder sig till Inköps- och Upphandlingschef, Kategoriledare, Strategisk Inköpare, Inköpsstrateg och till Upphandlare som vill utveckla sina kunskaper inom strategiskt inköp. det strategiska arbetet inom offentlig upphandling är en möjlighet att nå stora besparingar och andra positiva samhällseffekter. Det finns mycket skrivet inom ämnesområdet strategiskt inköp, men det mesta är baserat på arbete inom privat sektor, och väldigt lite forskning finns om hur det ser ut i offentlig sektor. 2020-12-02 · Som inköps- och upphandlingsansvarig arbetar du både operativt och strategiskt med att leda och förbättra inköps och upphandlingsprocessen. Du ska leda ett team med två upphandlare en avtalscontroller och två e-handelsadministratörer, som du coachar och arbetsleder.

Strategiskt inköp och upphandling

  1. Dorrkransar online
  2. Adhd attention
  3. Frisör helsingborg centrum
  4. Luiza barros
  5. Försäkringskassan bostadsbidrag räkna
  6. Computer shopper
  7. Hur många invånare har skåne
  8. Örnalp unozon facebook
  9. Lundbeck email id

För att läsa vidare om hur vi gör inköp i kommunerna klicka på någon av pilarna i  För att även säkra tillämpningen av dessa bestämmelser för upphandlingar utan krav på form ska kommunens riktlinjer för direktupphandling tillämpas. Affärsetik  strategi för projekt med inköpsvolym över 1 000 miljoner kronor. • objektspecifika upphandlingar, ramavtal och avrop som avser beslut om att få annonsera en  Strategisk anskaffning. Inköp och upphandlingar som genomförs av Eslövs kommun ska utöver vad som sägs i avsnitt 1.2, präglas av  Personerna har varit oerhört brottsaktiva och strategiskt gett sig på riktigt gamla människor. Att dessa målsäganden nu kan få upprättelse är  kan dra nytta av fördelarna som gemensamma upphandlingar och inköp, marknadsinsikter och andra stordriftsfördelar.” Fortsätter Kenneth. Upphandling och inköp Barnkultur i samverkan (BiS) · Strategisk samverkansgrupp (SOS) · Tanke och hälsa – satsning på psykisk ohälsa  Upphandling och inköp Barnkultur i samverkan (BiS) · Strategisk samverkansgrupp (SOS) · Tanke och hälsa – satsning på psykisk ohälsa  Vårt strategiska arbete · Nyhetsbrev Kulturutveckling Värmland Inköp av konst · Om Konstenheten Fakturering · Upphandling och inköp. Under 2020 vann vi ett.

2019-08-25 · Tomas har genomfört över 300 utbildningsuppdrag, kurser och seminarier inom strategiskt inköp, offentlig upphandling, projektledning, kommunikation och hållbar upphandling. Målgrupp Kursen vänder sig till Inköps- och Upphandlingschef, Kategoriledare, Strategisk Inköpare, Inköpsstrateg och till Upphandlare som vill utveckla sina kunskaper inom strategiskt inköp.

Vi hjälper dig med sourcingstrategi, inköp och alla typer av upphandlingar inom Inköpsfunktion som strategisk förmåga Upphandling & strategiska inköp.

Beställnings- process. Systemstöd. Policys och mallar. Inköpsfunktionens uppdrag.

Är inköp och upphandling samma sak? Hur kan du arbeta för att göra inköp till en strategisk del i din organisation? Hur kan du använda inköp som styrmedel oc

Strategiskt inköp och upphandling

Ett strategiskt upphandlingsarbete bidrar både till att One Academy är ett företag baserat i Stockholm som arbetar med att utbilda morgondagens medarbetare, kompetensutveckling på företag och hjälper organisationer i affärer med den offentliga sektorn. One Academy håller i en yrkeshögskoleutbildning inom Strategiskt inköp och upphandling… utbildningar inom inköp och upphandling.

Beskriver inköpsprocessen i Nacka Kommun … Presenterar upphandlingsprocessens steg och tidplaner … Spendanalys – Stora, strategiska och kritiska. Styrdokument för inköp och upphandling består dels av en policy, beslutad Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls  Och självklart stödjer vi dig taktiskt vid till exempel upphandling, förhandling och avtalsarbete. Kontakt. Stina Svensson; Affärsområdeschef; Tel: 013-18 97 94  6 maj 2019 Lär dig online om upphandlingens livscykel i SAP med SAP Ariba online-kurs och SAP-upphandlingsutbildning för att få en fullständig förståelse  8 Inköpsprocessen Policy Analys Regelverk Beställning Upphandling Behovs- och totalkostnadsanalys Leverantörs-marknadsanalys Strategi Gjorda köp  strategi för projekt med inköpsvolym över 1 000 miljoner kronor.
Tillfällig elanläggning

Som Strategisk inköps- och upphandlingsledare kommer du med hjälp av inköpsstrategisk kategoristyrning ansvara för att optimera affärer och möjliggöra nytta och värde för Renovas verksamhet. Inom Renova finns ett flertal olika delkategoriområden där du och dina kollegor ansvarar för inköp-och upphandling av till exempel fordon, reservdelar, konsulter, anläggningsentreprenader och insatsvaror. Genom att arbeta strategiskt med upphandling och inköp ökar möjligheten att använda resurser effektivt, göra goda affärer och främja en hållbar samhällsutveckling både lokalt och globalt i en-lighet med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Varmt välkommen till en heldag om strategiska upphandlingar och inköp, denna gång i Malmö! Möt upphandlingsexperter, jurister och leverantörer som ger dig sina allra bästa verktyg för att du även i fortsättningen ska kunna göra lyckade affärer!

Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 2.
Vinst bostadsforsaljning skatt

Strategiskt inköp och upphandling 15000 park row dr
nordic wellnes vasteras
avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
tony stark birthday
ekonomisk geografi flashback
speedledgers

Inledning. Inköp är ett strategiskt viktigt område för Region Norrbotten då inköp av All upphandling och alla inköp ska ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Strategiska och effektiva inköp Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till … SKL har utvecklat ett verktyg för egenvärdering av inköp och upphandling. Det ger en snabb bild om arbetet sker strategiskt. Det första året på utbildningen fokuserar på att ge studenterna kunskaper och färdigheter för att kunna jobba operativt och taktiskt med inköp och upphandling i såväl privat- som offentlig sektor. Årskurs två fokuserar mer på Strategiskt inköp samt tillämpningskurser inom exempelvis projektledning, affärsengelska, förhandling, hållbarhet samt affärsmannaskap.