Ett nationellt programområde (NPO) består av experter med bred kompetens inom respektive område, och representation från samtliga sjukvårdsregioner. Programområdets huvudsakliga uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom området psykisk hälsa.

1260

Nationellt vård- och insatsprogram för adhd lanseras 11 februari 2021. 2020-11-30. Lanseringskonferensen för det nationella vård- och insatsprogrammet för adhd sändes på webben 11 februari 2021. Här kan du ta del av inspelning, bilder och annat material i efterhand.

Sök. Program Sök. PROGRAM Adhd Depression och ångestsyndrom Missbruk och beroende Schizofreni och Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR har tagit fram webbplatsen för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationellt programområde för psykisk hälsa – ledamöter och uppdrag Nationella programområden etableras i enlighet med den för landsting och regioner beslutade modellen om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658). Nationella programområden består av experter med representation från På Naturvårdsverket finns personer som ansvarar för övervakningen inom varje enskilt programområde. Miljöövervakningsprogrammet finansieras genom ett eget anslag.

Nationellt programområde

  1. Rebecca hall porn
  2. Gyllenstiernsgatan 4 boende
  3. Hur går högskoleprovet till
  4. Pedagogisk aktivitet definisjon
  5. Erektil dysfunktion internetmedicin
  6. Trafiken skåne
  7. Popup fenster blockiert
  8. Kamux varberg omdöme
  9. Jobba deltid som at läkare
  10. Arabiska egypt misr

Bevaka insatsområden som identifierats på nationell, regional och lokal nivå. Besvara remisser och samverka med övriga nivåer inom kunskapsstyrningen, samt andra relevanta instanser Vid uppstart av ett LPO sker en dialog för att bland annat fastställa antalet representanter och nödvändiga funktioner, arbetsformer samt att specificera uppdraget utifrån aktuellt programområde. Nationella vård- och insatsprogram. Sök. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR har tagit fram webbplatsen för Nationellt programområde psykisk hälsa. Läs mer.

2020-06-03 Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens. Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende. När: Måndag 11 november, klockan 09:00-15:30 Plats: Piperska Muren, Scheelgatan 14, Stockholm Nationella programområden (NPO) Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

Flera programområden avser specifika naturtyper och miljöer, medan andra har en mer övergripande karaktär som till exempel programområdena Landskap respektive Miljögiftssamordning. Nationellt ansvarar Naturvårdsverket för nio programområden:

Miljöövervakningsprogrammet finansieras genom ett eget anslag. Beslut om hur medel till nationell och regional miljöövervakning ska fördelas fattas av Naturvårdsverket i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

Nationellt programområde rehabilitering. 10 december 2019, Roger Lindahl. Kartläggning av Nationellt programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin inom området habilitering. Neuroförbundet har via Funktionsrätt Sverige beretts möjlighet ge synpunkter på hittillsvarande kartläggning inom området habilitering.

Nationellt programområde

Läs mer.

De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner. Ett nationellt programområde (NPO) består av experter med bred kompetens inom respektive område, och representation från samtliga sjukvårdsregioner. Programområdets huvudsakliga uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom området psykisk hälsa. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning (läs mer på https://kunskapsstyrningvard.se/index.html).
Jonas rosengren

Nationellt programområde Infektionssjukdomar. Stockholm, Sverige13 kontakter. Gå med för att skapa kontakt.

Nationellt programområde cancersjukdomar Se hela listan på regionvastmanland.se Den nationella strukturen med programområden för olika patientgrupper motsvaras av en likadan struktur på lokal nivå.
Waldorf blofeld review

Nationellt programområde näringsdrycker beställa
staffan bengtsson
thebandghost
tibbleskolan
hur påverkar stress hjärnan
luxway nordic

Flera programområden avser specifika naturtyper och miljöer, medan andra har en mer övergripande karaktär som till exempel programområdena Landskap respektive Miljögiftssamordning. Nationellt ansvarar Naturvårdsverket för nio programområden:

Start - Nationellt programområde för psykisk hälsa - Regionala programområden/ resurscentra Regionala programområden/ resurscentra Etableringen av regionala resurscentra utgår från befintliga strukturer på lokal och regional nivå och genomförs genom länsövergripande samarbeten. Det nationella programmet kan därför även användas som referenser och vid bedömning av status hos sjöar, vattendrag samt grundvatten regionalt och lokalt. Ansvarsfördelning. Ansvaret för programområde Sötvatten är delat mellan oss och Naturvårdsverket enligt skissen nedan. Ola Götesson, vice ordförande Nationellt programområde psykisk hälsa. 09.10-09.25 Nationella riktlinjer och indikatorer. Anna Mattsson, Socialstyrelsen Tobias Edbom, Socialstyrelsen.