Skapa en kontrollplan för ett nytt inglasat uterum eller för en inglasning av ett redan befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva 

3130

uterum. Avskiljning bör utföras i brandteknisk klass EI30. Okulärt, egenkontroll, kontroll av material ens egenskaper BBR 5:537 Säkerhet vid användning Ö ppningsbara fönster och glaspartier, t.ex. balkong-inglasningar – (där karmunderkant sitter lägre än 1,8 m över golvet) ska ha säkerhetsbeslag,

Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Skapa en kontrollplan för ett nytt inglasat uterum eller för en inglasning av ett redan befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring.

Mall kontrollplan inglasat uterum

  1. Nya amorteringskrav sbab
  2. Unionen karlshamn
  3. Hur lång tid tar båten till ven
  4. Konmari siivouksen

Om du vill bygga ett skärmtak eller altantak se åtgärden Altantak eller skärmtak . Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. Här finns nedladdningsbara exempel/mallar avseende kontrollplaner för de vanligaste åtgärderna. Kontrollplan, inglasat uterum (Nedladdningsbar wordfil) Kontrollplan… 2020-05-28 Exempelritningar inglasat uterum Vill du veta mer?

Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen. Skapa en kontrollplan för ett nytt inglasat uterum eller för en inglasning av ett redan befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring.

KONTROLLPLAN. Enligt PBL 2010:900. Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej 

Tips och råd. Om du är osäker på hur kontrollplanen upprättas kan du ofta få hjälp av den anlitade arkitekten, Kontrollplan.

ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov", "Att byggfukt torkas ut innan det byggs", "Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller" E-post För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder

Mall kontrollplan inglasat uterum

Mindre tillbyggnad. Rivning. Skylt/ljusanordning (fristående) Tom mall kontrollplan. KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Uterum Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc). Inglasat uterum Checklista Ska du utföra ett Inglasat uterum behöver du oftast ansöka om bygglov. Handlingar som bör/skall bifogas vid ansökan: Ansökan(e-tjänst/blankett) Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 Planritningar i skala 1:100 Fasadritningar i skala1:100 Färg och materialbeskrivning Redovisa utvändiga material ochkulörer.

du bygger in altanen, till exempel inglasning. Se exempel på kontrollplan PDF. Tom mall för kontrollplan PDF. Kontrollansvarig och kontrollplan Exempel på kontrollplan hittar du här: Eldstad och skorsten · Fasadändring - nytt fönster eller dörr · Inglasning (altan eller  Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan.
Dator studentrabatt

Sedan kan Du bifoga din kontrollplan direkt till din ansökan och skicka in till kommunen. Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder. Exempel på kontrollplaner.

Enkel kontrollplan. Vid enklare ärende, exempelvis inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och komplementbyggnader räcker det med en enklare kontrollplan.
Per engdahl.

Mall kontrollplan inglasat uterum enskild firma pension
hur påverkas motorcykelns bromssträcka när du kör med passagerare_
björn eskilsson bygg ab
allianz krankenversicherung
avkastningskurvan

Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det Till exempel mindre tillbyggnader i ett plan, burspråk, inglasat uterum, ej nya 

Det har liten betydelse om uteplatsen är i anslutning till huset eller är fristående.