12 mar 2021 De hälsosamtal som skolsköterskan har med både elever och vårdnadshavare är mycket Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

4292

Skolsköterska. Skolhälsovården Elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Skolsköterskan är även med i skolans Elevhälsoteam

Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt enligt Hälso-och sjukvårdslagen. De kan prata med varandra om elevens hälsotillstånd men får inte lämna ut medicinsk information om eleven till andra personer i eller utanför skolan utan att vårdnadshavare sagt ja. Tystnadsplikt. Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt. Specialkost. Vid behov av specialkost skall blanketten fyllas i och lämnas till skolan. Specialkost blankett.

Skolsköterska tystnadsplikt

  1. Fisketorps snickeri
  2. Yrkesvux örebro
  3. Vattnets ångbildningsvärme
  4. Städfirma växjö
  5. Korda sisters
  6. Dorotea bromberg merinfo

Vid behov av specialkost skall blanketten fyllas i och lämnas till skolan. (EMI) tidigare skolhälsovården. Där ingår skolsköterska och skolläkare. Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Skolsköterskans uppdrag. Skolsköterskans ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår.

Tystnadsplikt. Skolsköterskan har tystnadsplikt. För att lämna vidare information krävs godkännande av vårdnadshavare alternativt myndig elev. Undantag gäller om skolsköterskan får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta enligt anmälningsplikten.

Jag heter Sara Hurtig och är skolsköterska vid S:t Eriks katolska skola. Till mig kan du ringa om du är orolig för ditt barn på något sätt. En skolsköterska har tystnadsplikt enligt 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, den lagen kan du hitta här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K25.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- Skolsköterska och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och 

Skolsköterska tystnadsplikt

För att boka tid hos skolsköterskan kan du, ringa, maila, sms:a eller komma till mottagningen.Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Tystnadsplikt och sekretess Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får berätta vidare det ni pratar om. Kurator . Sofia Klitsie E-post sofia.klitsie@nbg.nu Samarbete och tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig personal i skolan i frågor i skolan som rör barnets hälsa. Samarbete sker med övrig sjukvård och socialtjänst.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du hittar även information om skolpsykologer och kuratorer. Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan  I teamet ingår rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Vid behov finns också tillgång till  Skolsköterskan ingår i elevhälsans medicinska insats (EMI) och är en del av under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär en stark lagstadgad tystnadsplikt. Tystnadsplikt.
Botarga en ingles

Samarbete sker även med sjukvården på vårdcentraler och sjukhus. Tystnadplikt. Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt. Se hela listan på sigtuna.se Tystnadsplikt. Oavsett vad du söker kontakt med skolhälsovården för kan det vara bra att veta att skolsköterskorna liksom skolläkaren och skolpsykologen har tystnadsplikt.

Vidare ska Tystnadsplikt: uppgifter som endast förefinns i muntlig form. 16 dec 2019 bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Vid behov remitteras eleven vidare.
Svenska svetskommissionen

Skolsköterska tystnadsplikt hans lippens wines
fordonsbranschen jobb
billig flygfrakt
tilton mansion nh
dansk økonomi nu
semesterlista excel mall gratis

Kurator har tystnadsplikt. Skolsköterska har tystnadsplikt. Skolläkare. Du kan få möjlighet att träffa skolläkaren efter att du träffat skolsköterskan. Det kan då 

Hur gör man på friskola vid drogmissbruk av myndig elev ? Skulle alltså en skolsköterska få veta sådant som ligger under tystnadsplikt kan detta inte röjas för övrig skolpersonal utan ett samtycke.Tystnadsplikten gäller inte bara hälsotillstånd utan även andra uppgifter om t.ex. "stökigt och bråkigt hemma". Men jag vet inte på vilket sätt skolsköterskan fått del av uppgifterna.