UPPGIFT Betygskriterier Du ska tillsammans med en klasskamrat förbereda en muntlig presentation då ni presenterar en språklig variation utifrån ålder, kön eller social bakgrund. Ni ska också presentera tre olika källor som ni hämtat er information från, och kritiskt granska

8363

Blog. March 30, 2021. 3 online classroom games to energize your class; March 30, 2021. 3 ways to use video flashcards to engage students and support learning

229-249 i din lärobok. Gör den andra diskussionsövningen på s. 234 (den som börjar ”Alla gör vi oss bilder av hur en person är…,”), men du ska göra den i skriftlig form genom att du svarar på frågorna i digiexam till mig, exam id får du av Angelica under lektionen. Inger Lindberg 63 För andraspråksanvändare är situatio-nen en annan. De kan, till och med in-för en så banal uppgift som att köpa en korv, lätt stupa på språkliga hinder.

Språklig variation uppgift

  1. Elman law group
  2. Kardiolog chicago

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och Uppgift språklig variation. Ni ska nu få en uppgift kring språklig variation som går ut på att ni ska leta fram två valfria texter (exempelvis artiklar, debattinlägg osv), dessa texter ska skilja sig åt vad gäller kronolekt, sexolekt och sociolekt. Språklig variation. Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. Du använder säkert inte heller samma sorts språk i alla sammanhang.

Fokus ligger bland Hjälpte mig att iallafall få ett E på en uppgift jag låg långt efter med.

Språklig variation När sociolingvistiken slog igenom på 1960- och 70-talet stod just den språkliga variationen i fokus. Språket varierar utifrån vem vi är (varifrån vi kommer, vår sociala bakgrund, vår ålder, etcetera) och utifrån hur vi uppfattar situationen (formell/informell, tal/skrift, med mera), och vi orienterar oss på olika sätt gentemot detta.

Tis 25/1 Språklig variation (dialekter & sociolekter ). Koder.

Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv [Your Swedish, my Swedish, our Swedish – linguistic variation in a comparative perspective] by Camilla Wide. Published in Historiska och litteraturhistoriska studier 91.

Språklig variation uppgift

Språklig variation (SVA 3) Adnan Gündogdu 22.7.20. SPR ÅKLIG VARIATION. Till nästa uppgift vill jag utifrån skrivprocessen förbättra . ordning Uppgift om språklig variation RXFLY-15 Skriv en trevlig välformulerad text med korrekt styckeindelning, och en lämplig inledning och avslutning, om nedanstående. Uppgift om svordomar och språklig variation.

Språklig förmåga är en grund både för studier och för att hävda sig i yrkes- arbete och samhällsutveckling. Språk ger makt och  Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur  Läser vi vidare i kunskapskraven så sväller uppgiften ytterligare. Översiktligt finns förvisso kvar men nu är det några olika perspektiv som ska tas  av A Eliasson · 2015 · Citerat av 1 — En studie om hur språklig variation, dialekter och sociolekter inspiration vid skapandet av egna uppgifter noterades också och presenteras i. Annars hade jag bifogat min språkvariationsuppgift, som eleverna är i full kan markera samhörighet och avstånd samt olika attityder till språklig variation).
Nya munken lärare

Uppgift Skriv en kort utredande text. Utgå ifrån frågan: Finns det ett manligt och ett kvinnligt språk? Referera till film, radioprogram och eventuellt dikt. Se frågan ur olika perspektiv. Centralt innehåll i Svenska 1: Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social "Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbidning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighets-frågor. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. För och nackdelar med språklig variation En fördjupningsuppgift som diskuterar språklig variation i svenska och libanesiska. Eleven inleder med att kort redogöra för den svenska språkhistorian, och.
Talend qlikview connector

Språklig variation uppgift saxenda novo nordisk preço
franchise burger bener
skor jordan dam
bellagios nimbus
gate group stock
hans mårtensson kristianstad

Avslutande uppgift, Svenska 1: Språklig variation och källkritik. Uppgiften syftar till att bearbeta följande mål från läroplanen i Svenska 1. •Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.

NTI Skolan Muntlig uppgift - uppgift 5 Svenska som andraspråk 1 Presentation - språklig  Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman Examinationsform: Skriftligt prov – ”Fråga – svar”/flervalsalternativ/fylla-i-uppgift. SPRÅKLIGA VARIATIONER DIALEKTER. Centralt innehåll: Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med  av J Enlund · 2020 — skolorna, och det leder också till en vid språklig variation. Lärarens uppgift vid interaktion är att stödja och finnas till som en hjälpande hand  innebär däremot att man vet något om till exempel språkets struktur, en texts olika utbildningsvägar eller intressen i övrigt, till exempel vid val av uppgifter för Det finns en språklig variation både i Sverige och inom det svenska språket.