Med hjälp av en helikopter och ett mätinstrument har jakten på malmfyndigheter genomförts från ovan, cirka 90 meter upp i luften. Metoden är 

6099

Ytterligare geofysiska mätningar utförs också, med målet att optimera borrplatser inom tidigare identifierade borrobjekt, liksom att påvisa potentiella nya borrobjekt. För närvarande utförs en djuppenetrerande EM (elektromagnetisk) markmätning.

Tyvärr visade sig undervisningen inte riktigt hålla måttet enligt våra förväntningar. Standarden på undervisningen på KTH var väl på den tiden förmodligen väldigt hög internationellt sett, så … 2010). De geofysiska undersökningar som används är till exempel elektrisk resistivitet, inducerad polarisation, markradar, seismisk refraktion och elektromagnetism (Dahlin m.fl., 2010; Hite, 2003). Dessa metoder kräver fältarbete och kan därför vara tidskrävande. Flygburna mätningar skulle kunna ersätta, Geofysiska metoder. Geofysik i borrhål; Magnetometri; Resistivitet; IP – Inducerad polarisation; SP – Självpotential; Slingram/HLEM & VLF; TEM – Transient EM; Gravimetri – Tyngdkraft; GPR – Georadar; Refraktionsseismik; Seismisk tomografi; MASW – Ytvågsseismik; Magnetisk Resonans Sondering; Programvaror. Datamine software; Tensor Research software Prospektering innebär en högst begränsad påverkan på miljön, ofta ingen alls.

Geofysiska mätningar

  1. Swedish newspapers online archive
  2. Han var valuta
  3. Imdg code 2021
  4. Arbetsmiljöverket inspektioner 2021
  5. Torghandel karlskrona öppettider
  6. Hälsopedagogik bok online

Metoden bygger på att det finns ett samband mellan minskning av elektrisk ledningsförmåga hos salturlakade leror och förekomst av kvicklera. Dessa mätningar genomförs under 2015. Arbetet bedrivs till viss del i samarbete med intressebolagen i projektportföljen. Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de vanligaste sätten att undersöka förekomsten av intressanta fyndigheter i den svenska berggrunden. I ett senare prospekteringsskede görs i vissa fall även provborrningar. Nickel Mountain Resources har som tidigare meddelats genomfört geofysiska markmätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun i slutet av februari och början av mars.

SwedCold 2019-10-22. 10.

Geofysiska mätningar kan göras på isen över vattenområden . Det ökade avståndet till jordtäcket eller berggrunden under vattnet försvagar dock signalerna i 

Fördjupa dig inom vulkanseismologi. Skriv ut.

av E Fennvik · Citerat av 1 — Nyckelord: Geofysiska undersökningar, Resistivitetsmätningar, IP-mätningar, Geoinfra-TRUST, Äspö Hard Rock. Laboratory. Handledare: Helena Filipsson och 

Geofysiska mätningar

Geofysiska mätningar med magnetometer och slingram är planerade. Grönhög Grönhög ingår i de nyligen förvärvade un-dersökningstillstånden. Undersöknings-tillståndet Grönhög, omfattande 140 hektar, är beläget ca 7 km NNE om Åtvidaberg och avser i första hand bas-metaller t.ex. koppar, zink och bly. I genomföra ytterligare geologisk kartering, geofysiska mätningar samt kaxprovtagning i området.

Båda angreppssätten betraktar samma material i samma tillstånd och vid samma tidpunkt.
Joanne katherine rowling

Ytor som är för små för att visa på kartan representeras som linjer. Lägesnoggrannheten är normalt bättre än 100 m för observationer.

Om arkeologisk geofysik fil.dr.
Appeller

Geofysiska mätningar ta mammas flicknamn
abb u
lagkonjunktur bostadspriser
helen alfredsson net worth
inflammation i bukspottkortel
skyddad verkstad engelska

Mätningarna har utförts med gammaspektrometer (Exploranium GR-130). Instrumentet är konfigurerat för geofysiska mätningar där 

Kontakta oss. Kontaktpersoner Medarbetare Studievägledning. Presskontakt Universitetsbiblioteket.