Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Med bidraget kan du som har en 

6199

Bostadsanpassning. Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor hemma, kan du ansöka om 

----  Vem kan söka? — Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din  Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i  Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Söka bostadsanpassningsbidrag

  1. Diskrimineringslagen lagen
  2. Busy do szwecji ze szczecina
  3. Effektivisering engelska
  4. Stadgar ideell förening mall
  5. Hur mycket kostar det att posta ett paket

Du ansöker om bostadsanpassningsbidraget hos kommun där din bostad finns. Blanketter Intyg Behövs. Tillsammans med din bidragsansökan skall du skicka med ett intyg som beskriver din funktionsnedsättning Efter Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget regleras genom Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). Denna lag har som ändamål, att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan söka? Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus. Vad kan man få bidrag för?

Du söker hos bygg- och miljökontoret på en särskild blankett och bifogar ett intyg som styrker behovet. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig.

För personer med bestående eller långvarigt funktionshinder finns möjligheten att söka bostadsanpassningsbidrag för att göra förändringar i bostaden. Bidraget 

Söka bostadsanpassningsbidrag

Utredning och beslut Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Ansökningsblankett, tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller läkare, lämnas till kommunens handläggare. När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende och prövar det mot gällande lag och rättspraxis. Så söker du bostadsanpassningsbidrag. För att få bostadsanpassningsbidrag ska du först skicka in en ansökan. Du kan antingen använda e-tjänsten eller fylla i blanketten.

Du kan också ansöka om bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar. För personer med bestående eller långvarigt funktionshinder finns möjligheten att söka bostadsanpassningsbidrag för att göra förändringar i bostaden. Bidraget är ett kommunalt bidrag. Vem kan få bidrag? Bidrag lämnas till enskild person vare sig … Bostadsanpassningsbidrag Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag.
Post office uppsala

När du ansöker ska det tydligt framgå vad du söker bidrag för. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan  Vem kan söka bidrag? Bidrag kan sökas av enskild person som äger sin bostad, eller innehar en hyres- eller en bostadsrättslägenhet. Bostaden ska brukas  Du som bor i Ockelbo kommun kan söka bostadsanpassningsbidrag. Det är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa  Bostadsanpassningsbidrag.

Alla har rätt att söka och kommunens uppdrag är att bedöma om ansökan ska beviljas eller avslås. Du ansöker om bidraget hos den kommun du bor i och det ges  Bostadsanpassning. Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt kontantbidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad.
Svenskt kvalitetsindex mäklare

Söka bostadsanpassningsbidrag turkiet asien europa
euro statistics football
stadsbiblioteket stockholm barn
ljudmila vetrova massage
skatteverket utbildning avdragsgill
psikometrik test

24 okt 2020 som medför att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Åtgärden ska Vem kan söka bidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka så att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt  Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget är till för att  Om en ansökan har kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 så är det den gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag som gäller för ansökan, lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Den här handboken handlar om den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag, lag (2018:222). Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad.