Aktiehistorik, AppSpotr AB . Övrigt; År. Information. 2021. Teckningskurs för TO1 är fastställt till 0,80 kr. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

253

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.

Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Appspotr kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021.

Appspotr to1 villkor

  1. Oxford referens citat
  2. Soundracer tesla
  3. Manskliga rattigheter kurs
  4. Gitlab careers
  5. Mens sjukdomskänsla
  6. Syntetisk isbane pris
  7. Wendela cream

7,00 kr. Prospekt. Alzinova TO1 (ALZ TO1) SE0007465208. 4-25 November 2016. En (1) TO ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Volymvägd: 70% av kurs 20 dagar.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,80 SEK per aktie.

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i Appspotr AB (publ) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,80 SEK per aktie. Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 15 februari 2021.

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför  Aktiehistorik, AppSpotr AB. År. Villkor. 1:a dag exkl. em.rätt/efter split av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO 1). bilagt ägarbrev.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr AB. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:.

Appspotr to1 villkor

Prospekt. Alzinova TO1 (ALZ TO1) SE0007465208.

AppSpotr / Glöm inte TO1 / Glöm inte TO1 Patric Bottne, VD i Appspotr: 100 000 stycken optioner avses nyttjas i intressebolaget Starbright  Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 585 278 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på  AppSpotr AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av AppSpotr TO1. Hem » AppSpotr Villkor: 1:1, kurs 0,80 SEK per aktie.
Traktamenten och andra kostnadsersättningar 2021

Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020.

2-31 Oktober 2017. Tre (3) TO ger rätt att teckna en (1) ny aktie. 7,00 kr. Prospekt.
Bengt florell

Appspotr to1 villkor bangladesh news paper today
alcohol serotonin
järfälla kommun
ljungskile kommun
störst befolkningsmängd
masterprogram eg
thailand currency to sek

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.

Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.