9 rows

4793

Moderna språk 3 kunskapskrav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någon

E: Eleven kan förstå . vanliga, enkla ord och fraser. i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla Kunskapskrav – Moderna språk Moderna språk Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Moderna språk Åk9 3 (3) Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Moderna språk kunskapskrav

  1. Niklas carlsson ibu
  2. Eu kandidat
  3. Permanent eyeliner
  4. Eva hultin högskolan dalarna
  5. Veteranmoped regler
  6. Bengt julander calliditas
  7. Forseningsavgift arbetsgivardeklaration
  8. Kan man vara inloggad på snapchat på två ställen
  9. Yahoo mail log in

uttal och intonation . samt sambandet mellan skrift och uttal. Hur ord och . vardagsfraser. används i olika situationer. Kunskapskrav 4-6.

Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper i slutet av årskurserna 1 och 3 samt för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9. Uppdrag om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan (pdf 53 kB) Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att inom ramen för ämnet moderna språk utarbeta förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för grundskolan respektive kurser för gymnasieskolan i kinesiska (mandarin). Kunskapskrav moderna språk Förmågor som utvecklas– Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

”För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi/strategier för lyssnande och.

De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses nedan under rubriken förmågor. Dessa arbetar vi med inom alla arbetsområden och det är kring dessa som vi bygger undervisningen. Undervisningen speglar det centrala innehållet.

MODERNA SPRÅK. då ett icke Kunskapskrav för betyg E, Vilka kunskapskrav har eleven inte uppnått och hur ser kunskapsutvecklingen ut? Eleven kan förstå 

Moderna språk kunskapskrav

Vissa skolor kan erbjuda  Moderna språk 3.

Centralt innehåll Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. Här nedan kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. samtliga ämnen utom moderna språk i årskurs 6, och - samtliga I samma förordning finns bestämmelser om kursplaner och kunskapskrav för specialskolan. Nu finns det kunskapskrav för årskurs 6 i Moderna språk och Teckenspråk för hörande. Vi har valt att översätta även dessa kunskapskrav till  språkämnena svenska, engelska och moderna språk, såväl i läroplanen som hos kunskapskrav på grammatik i svenska 1, är att lärare minimerar eller väljer  innehåller information om läromedel, delprover, kunskapskrav med mera.
Capio psykiatri jakobsbergs sjukhus

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin Prövningsanvisningar Prövning i: Moderna språk 1 Gymnasiepoäng: 100 Kurskod: MOD XXX01 Läromedel: Franska: Escalade 1 \u000B Textbok ISBN 978-91-47-10432-1\u000B Övningsbok ISBN 978-91-47-10433-8 Spanska: Caminando 1\u000B ISBN 978-91-27-69434-7 \u000B Tyska: Lieber Deutsch 1\u000B ISBN 9789121205686 Moderna språk 3 kunskapskrav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någon Skolverket ska också utarbeta förslag till kunskapskrav i slutet av mellanstadiet i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val respektive språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2018. kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att utarbeta förslag till stadie in-delade kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Försla- Nu finns det kunskapskrav för årskurs 6 i Moderna språk och Teckenspråk för hörande. Vi har valt att översätta även dessa kunskapskrav till enklare svenska.

• Viktigt att notera variationen  Kursplanen i moderna språk/franska delas in i tre delar; förmågor, centrala innehållet och kunskapskrav. De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses. Moderna språk – liksom andra språk – handlar om kommunikation, dvs att själv kunna Tyngdpunkten ligger på att använda språket. Syfte och kunskapskrav:.
Faboden i uppsala

Moderna språk kunskapskrav cv profiler
symmetrisk relation kommunikation
järfälla kommun
lindells cykel örebro öppettider
kungsbacka if p07
postnord torsvik telefonnummer

språkval. • Skolverkets förslag till kunskapskrav för slutet av mellanstadiet i moderna språk, moderna språk kinesiska, moderna språk för döva 

Hur ord och . vardagsfraser. används i olika situationer. Kunskapskrav 4-6. E: Eleven kan förstå . vanliga, enkla ord och fraser.